Ga naar de inhoud

Uitstroom

Na het college

Als leerlingen het Berg en Bosch College verlaten zijn er drie uitstroomopties, namelijk:
-vervolgonderwijs (MBO/HBO)
-(beschutte) arbeid
-dagbesteding

Binnen het Berg en Bosch College is de decaan verantwoordelijk voor de uitstroom naar vervolgonderwijs. Mocht u vragen hebben over de uitstroom naar vervolgonderwijs, dan kunt u contact opnemen met onze decaan Willianne Donga via e-mailadres wdonga@bbonderwijs.nl

Mocht het gaan om uitstroom naar (beschutte) arbeid of dagbesteding, dan is de orthopedagoog van de leerling betrokken.

Uitstroom naar arbeid

Leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit het UWV en de gemeente. Om hier aanspraak op te maken, is het nodig een zogeheten Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen in te dienen. Het UWV bepaalt aan de hand van de aanvraag welke ondersteuning passend is.

Banenafspraak

Kan de leerling bijvoorbeeld om bepaalde redenen niet het minimumloon verdienen, heeft hij/zij moeite met het vinden of behouden van werk, of is er ondersteuning nodig die een gewone werkgever niet kan bieden? Dan kan gekeken worden naar passend werk middels de Banenafspraak.

Beschut werk

Kan de leerling alleen werken met begeleiding en aanpassingen op een werkplek die een gewone werkgever niet kan bieden? Ook niet met hulp van de gemeente of UWV? Dan is er de mogelijkheid van beschut werk. Het verschilt per gemeente wat hierin mogelijk is.

Neem tijdig contact op

Naast het indienen van een Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen is het goed tijdig contact op te nemen met de gemeente. Vaak wordt er na aanmelding een contactpersoon uit het wijkteam van de woongemeente aangesteld om met ouders te bespreken wat nodig is voor een goede overgang van school naar werk of arbeidsmatige dagbesteding.

U kunt hierbij denken aan extra begeleiding van een jobcoach.