Ga naar de inhoud

Betrokkenheid ouders

Belang van betrokkenheid

Samenwerken met ouders en verzorgers vinden we zeer belangrijk. Zij kunnen het team helpen met waardevolle informatie over de leerling, waardoor duidelijker is wat een leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen. Daarom heeft het college door het jaar heen op meerdere momenten contact met de ouders/verzorgers.

Zo is er twee keer per jaar een gesprek met de ouders over het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), organiseren we vakouderavonden en wordt voor een schoolvakantie een digitale nieuwsbrief verstuurd. Ook hebben er ouders/verzorgers van leerlingen zitting in de MR en is er een ouderklankbordgroep.

Actief meepraten

Ouders/verzorgers worden uitgenodigd om actief mee te praten over de ontwikkeling van hun zoon of dochter. De mentor is goed te bereiken en het eerste aanspreekpunt voor hen.

We verwachten dat ouders/verzorgers aanwezig zijn tijdens het driehoeksgesprek waarin het OPP geëvalueerd en bijgesteld wordt. Deze momenten zijn opgenomen in de activiteitenkalender. 

Ouders/verzorgers die nog verder betrokken willen zijn bij het college, kunnen deelnemen aan de medezeggenschapsraad (MR) of de ouderklankbordgroep. Daarmee sparren we meerdere keren per jaar over verschillende onderwerpen.

Ouderportaal Somtoday

Berg en Bosch College Bilthoven gebruikt de app Somtoday, voor heldere communicatie met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Het gebruik van deze app is veilig: het is een gesloten omgeving waar enkel het team en ouders/verzorgers toegang tot hebben. Privacygevoelige informatie blijft tussen hen en school. De docent houdt de regie over de communicatie.

Nieuwsbrief

Met onze digitale nieuwsbrief houden we de ouders/verzorger van onze leerlingen op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten, nieuwtjes over de school en belangrijke informatie. Onze digitale nieuwsbrief wordt voor elke schoolvakantie verstuurd.

Vrijwillige ouderbijdrage

Om extra activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij ouders/verzorgers soms om een vrijwillige ouderbijdrage. Het gaat om activiteiten die de kinderen altijd erg leuk vinden, zoals excursies, het sinterklaasfeest, de kerstviering, kunst en cultuurprogramma’s of een sportdag.

Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen toch altijd meedoen. De ouders/verzorgers uit de medezeggenschapsraad hebben ingestemd met de hoogte van de ouderbijdrage.