Ga naar de inhoud

Aanmelden

Toelaatbaarheidsverklaring

Als het Berg en Bosch College de beste plek blijkt voor een leerling, dan moet er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden. Voor leerlingen die vanuit het basisonderwijs doorstromen naar het Berg en Bosch college, vraagt het Berg en Bosch college de tlv aan bij het samenwerkingsverband waarin de leerling woont. Voor leerlingen die vanuit het voortgezet onderwijs doorstromen naar het Berg en Bosch college, vraagt de school van herkomst de tlv aan bij het samenwerkingsverband waar de school toe behoort. De tlv moet bij de aanmeldingsformulieren aangeleverd worden, zodat de aanmelding in behandeling genomen kan worden.

Aanmelden door ouders

Ouders zijn verantwoordelijk voor het aanmelden van hun kind op het Berg en Bosch College. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar via info@bbonderwijs.nl. Ouders kunnen hun kind gedurende het hele schooljaar aanmelden.

Commissie van Begeleiding

Wanneer de leerling is aangemeld, wordt in de Commissie van Begeleiding besproken of het college kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. De Commissie van Begeleiding houdt ook nauwkeurig bij in welke groepen er instroom mogelijk is.

Afspraken over de start

Wanneer er plek is en de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, worden er afspraken gemaakt over de start. De commissie stelt vast in welk leerjaar, in welke klas en op welke locatie de leerling het best geplaatst kan worden. Dit is afhankelijk van factoren als woonplaats, leeftijd, didactisch niveau, sociaal-emotioneel niveau van de leerling en de samenstelling en de grootte van de klassen.

Leerlingenvervoer

Als een leerling wordt toegelaten, vragen ouders/verzorgers, indien nodig, vervoer aan bij de gemeente. De gemeente bepaalt hoe het vervoer naar school dient plaats te vinden. Het vervoer is een zaak van ouders en de gemeente waarin hun kind woont.

Deadline schooljaar 2024-2025

Brugklas aanmeldingen voor schooljaar 2024-2025 moeten uiterlijk 15 maart 2024 binnen zijn.

Voor tussentijdse aanmeldingen tijdens het schooljaar kunt u online zien in welke klassen er plek is.

Aanmelden kan via: info@bbonderwijs.nl. Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier.