Ga naar de inhoud

Aanmelden

Ieder kind op de juiste plek

Wil je weten of Berg en Bosch College Bilthoven de plek is voor jouw kind? Bezoek dan samen met je kind één van onze informatiebijeenkomsten. Je krijgt dan van 15.00 uur tot 16.00 uur informatie over leerroutes, uitstroommogelijkheden en aanmeldprocedure. Daarna is er ruimte om door de school te lopen en vragen te stellen.

Wil je naar een informatiebijeenkomst komen? Meld je dan vooraf aan via info@bbonderwijs.nl. Je ontvangt dan van ons een bevestiging per e-mail.

Toelaatbaarheidsverklaring

Als het Berg en Bosch College de beste plek blijkt voor een leerling, dan zal de school waar de leerling tot dan toe onderwijs krijgt een toelaatbaarheidsverklaring moeten aanvragen. Dit vraagt de school aan bij het samenwerkingsverband waartoe de school behoort.

Aanmelden door ouders

Ouders zijn verantwoordelijk voor het aanmelden van hun kind op het Berg en Bosch College. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar via info@bbonderwijs.nl. Ouders kunnen hun kind gedurende het hele schooljaar aanmelden.

Commissie van Begeleiding

Wanneer de leerling is aangemeld, wordt in de Commissie van Begeleiding besproken of het college kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. De Commissie van Begeleiding houdt ook nauwkeurig bij in welke groepen er instroom mogelijk is.

Aanmelden kan via: info@bbonderwijs.nl. Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier.

In de schoolgids vind je meer informatie over de aanmeldprocedure.