Ga naar de inhoud

Het college

Een andere aanpak

Leerlingen die in het regulier onderwijs niet tot hun recht komen, hebben vaak een andere aanpak of omgeving nodig. Op ons college in Bilthoven geven we voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan deze leerlingen.

De cultuur

Onze missie is leerlingen te leren hoe zij zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving van morgen. Dit is wat ons drijft, waarin we geloven en wat we willen waarmaken.

Ons college is een plek waar jonge mensen zich voorbereiden op hun toekomst. Wij willen leerlingen alle kansen geven, zodat zij na hun schooltijd een waardevolle bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. Dat doen we vanuit de volgende uitgangspunten:

We denken niet in beperkingen maar in mogelijkheden.

Leerlingen krijgen het vertrouwen om op veilige en verantwoorde wijze samen te leren en samen te werken.

We willen een school zijn waar leerlingen met plezier heen gaan en waar ze zich veilig voelen.

Een enthousiast team werkt hard  om leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen.

We bieden leerlingen een aanpak of omgeving, waarin ze tot hun recht komen.

Wij sluiten maximaal aan bij de behoeften van leerlingen.

Locatie

Ons college zit midden in het Ridderoordse bos net boven Bilthoven. Aan de voorzijde kijken onze leerlingen zo het hertenkamp in en ons voetbalveld grenst aan de achterkant direct aan het bos.

Op de dependance-locatie aan de Jan van Eijcklaan 2-4 wordt onderwijs gevolgd door vier bovenbouw klassen met de profielen Economie (vmbo-tl) en Economie & Maatschappij (havo). 

Klassen

Ons team is gespecialiseerd in het omgaan met specifieke ondersteuningsbehoeften bij onze leerlingen. In de klas zitten ongeveer 11 leerlingen per klas en is het kleiner en prikkelarmer ingericht dan in het reguliere voortgezet onderwijs. Elke klas wordt begeleid door een mentor die voor de leerlingen en de ouders het eerste aanspreekpunt is.

Ons team

Op ons college verzorgen we met een betrokken en warm team van docenten en onderwijsondersteunend personeel het onderwijs.

Kom bij ons werken

Ben je benieuwd of werken bij het Berg en Bosch College ook iets is voor jou? Bekijk onze vacatures of bezoek onze locaties.

Ouderparticipatie

Samenwerken met ouders en verzorgers vinden we belangrijk. Zij kunnen het team helpen met waardevolle informatie over de leerling, waardoor duidelijker is wat een leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen. Daarom zijn ouders in verschillende vormen betrokken bij ons college. 

Organisatie

Ons college is onderdeel van Berg en Bosch Onderwijs. Hieronder vallen ook:
— Berg en Bosch College Houten
— Berg en Bosch School Bilthoven
— Berg en Bosch School Houten
Berg en Bosch School Bilthoven is gevestigd in hetzelfde gebouw als ons college.

De twee colleges werken nauw met elkaar samen. Naast een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en Commissie voor Begeleiding (CvB).

De vier Berg en Bosch scholen vallen onder de Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs (GSO). Stichting GSO zet zich in voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte in Midden-Nederland.

Praktische informatie

Lees meer over onze schooltijden, vakanties, studiedagen en andere praktische informatie.

Documenten en protocollen

Hier vind je documenten voor leerlingen en ouders. En protocollen zoals onze gedragscode, het klachtenprotocol en het antipestprotocol.