Ga naar de inhoud

Profielen en vakken

Aanbod in vakken

In alle leerjaren wordt het regulier vakkenpakket aangeboden. Verder werken we structureel aan leergebiedoverstijgende kerndoelen zoals leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd.

Niveau-indeling

Houten

Onderbouw
Klas 1 en 2: basis, kader, tl, havo


Bovenbouw 
Klas 3 en 4, basis en kader
Z&W (Zorg & Welzijn)
PIE (Produceren, Installeren en Energie)
E&O (Economie & Ondernemen)

Bilthoven

Onderbouw
Klas 1 en 2: basis, kader, tl, havo, vwo
Klas 3: havo en vwo

Bovenbouw 
Klas 3 en 4 TL
Profiel Economie
Profiel Techniek

Klas 4 en 5 havo
Profiel Economie & Maatschappij
Profiel Natuur & Techniek

De leerlingen worden in de onderbouw ingedeeld op grond van het advies van de basisschool. Dit advies is leidend. Gedurende het eerste en tweede leerjaar wordt de ontwikkeling van de leerling nauwgezet gevolgd. Indien nodig kan het niveau, in samenspraak met leerling en ouders, worden aangepast. Tijdens het tweede leerjaar wordt het niveau definitief vastgesteld. Vanuit school wordt de leerling vervolgens begeleid in het maken van de keuze voor een sector of profiel. 

Vakken

In alle leerjaren bieden we een regulier vakkenpakket aan. Verder werken we zowel in de onderbouw als de bovenbouw structureel aan leergebiedoverstijgende kerndoelen zoals:

Leerjaar 1

Leerjaar 1

Nederlands
Engels
Wiskunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie
Techniek
Handvaardigheid
Verzorging
Tekenen
Bewegingsonderwijs
DEWA
LGO
Mentoruur

Leerjaar 2

Leerjaar 2

Nederlands
Engels
Duits (behalve b/k)
Wiskunde
Economie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie
Nask
Techniek
Verzorging
Kunstvak
Bewegingsonderwijs
DEWA
LGO
Mentoruur

Leerjaar 3 (havo/ vwo)

Leerjaar 3 (havo/ vwo)

Nederlands
Engels
Duits
Wiskunde
Economie
Geschiedenis
Natuurkunde
Scheikunde
Techniek
Verzorging
CKV
Bewegingsonderwijs
Mentoruur
OSB

Leerjaar 3 (tl)

Leerjaar 3 (tl)

Afhankelijk van profiel

Nederlands
Engels
Duits
Wiskunde
Economie
Geschiedenis
Maatschappijleer
Biologie
Nask-1
Nask-2
Kunstvakken incl. CKV
Bewegingsonderwijs
Mentoruur
LOB

Leerjaar 4 (tl)

Leerjaar 4 (tl)

Afhankelijk van profiel

Nederlands
Engels
Wiskunde
Economie
Geschiedenis
Maatschappijkunde
Biologie
Nask-1
Nask-2
Bewegingsonderwijs
Mentoruur
LOB

Leerjaar 4 (havo)

Leerjaar 4 (havo)

Afhankelijk van profiel

Nederlands
Engels
Duits
Wiskunde A
Wiskunde B
Economie
Bedrijfseconomie
Geschiedenis
Maatschappijleer
Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
CKV
Bewegingsonderwijs
OSB

Leerjaar 5 (havo)

Leerjaar 5 (havo)

Afhankelijk van profiel

Nederlands
Engels
Duits
Wiskunde A
Wiskunde B
Economie
Bedrijfseconomie
Geschiedenis
Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
Bewegingsonderwijs
OSB
Studie uur
Profielwerkstuk

Profielen

Op het Berg en Bosch College worden er een aantal profielen aangeboden in de bovenbouw om een volledig middelbaar schooldiploma te kunnen behalen.

Vmbo
— Profiel economie: profielvakken wiskunde, economie en maatschappijkunde
— Profiel techniek: profielvakken nask1, nask 2 en biologie

Havo
— Profiel Economie en Maatschappij (E&M): profielvakken Wiskunde A, Economie, Bedrijfseconomie, Duits en Geschiedenis
— Profiel Natuur en Techniek (N&T): profielvakken Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Geschiedenis

Keuzevakken

De leerlingen die na het tweede leerjaar een overstap maken naar het derde leerjaar Berg en Bosch College locatie Houten (instroom 3vmbo basis of kader) zullen aan het einde van het schooljaar een voorlichting krijgen over de keuzevakken welke gegeven wordt door de decaan. Op deze manier kunnen zij een weloverwogen keuze maken voor het kiezen van een keuzevak.  

Loopbaanorientatie

De leerlingen op het Berg en Bosch College krijgen vanaf het tweede leerjaar te maken met loopbaanoriëntatie (LOB) om zich te gaan oriënteren op studie en beroep in de toekomst. Dit programma wordt opgenomen in de mentorlessen, LOB- of OSB-lessen. In het eindexamenjaar begeleiden mentor(en) en decaan de leerlingen om een weloverwogen keuze te maken voor een vervolgstudie na het behalen van het diploma.