Ga naar de inhoud

Organisatie

Berg en Bosch Onderwijs

Ons college is onderdeel van Berg en Bosch Onderwijs. Hieronder vallen ook:
— Berg en Bosch College Houten
— Berg en Bosch School Bilthoven
— Berg en Bosch School Houten
Berg en Bosch School Bilthoven is gevestigd in hetzelfde gebouw als ons college.

De twee Colleges werken nauw met elkaar samen. Dit is mede terug te zien in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR) en Commissie voor Begeleiding (CvB).

Gewoon Speciaal Onderwijs

De vier Berg en Bosch scholen vallen onder de Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs (GSO). Stichting GSO zet zich in voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte in Midden-Nederland.

Deze samenwerking biedt ons een groot netwerk van onderwijsprofessionals en expertise. Bijvoorbeeld vanuit het expertisecentrum, dat professionalisering, advies en coaching biedt bij zaken als thuiszitters, klassenmanagement en ontwikkelingsvragen.

Bestuur

Ons bestuursmodel is gebaseerd op de Wet Goed Onderwijs, goed bestuur. Hierin wordt een wettelijke zorgplicht geregeld van schoolbesturen voor de kwaliteit van hun onderwijs. Deze zorgplicht wordt ingevuld door minimumeisen te stellen aan de leerresultaten van de school.

Het bevoegd gezag van de stichting is in handen van de raad van bestuur (RvB) en bestaat uit twee bestuurders.

Voor meer informatie over het bestuur en de stichting Gewoon Speciaal Onderwijs verwijzen wij u graag door naar de website.

Medezeggenschapsraad

In onze medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders/verzorgers, medewerkers en leerlingen. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Over sommige onderwerpen mag de MR advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen. Ook controleert de MR het beleid van de directie.

Als MR komen wij ongeveer zes keer per jaar samen. Tijdens de vergaderingen bespreken we belangrijke beleidsdocumenten waarop we invloed mogen uitoefenen. Ook houden we de directie scherp door kritische vragen over het beleid te stelen. Zijn er dilemma’s of problemen? Dan vragen we om opheldering over de manier waarop dit opgelost kan worden. Kortom: we zullen ons uiterste best doen om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school.

Leden van de MR

Vacature — Ouder BBS Houten
Rowena de Groot — Personeel BBS Houten

Vacature — Ouder BBS Bilthoven
Vacature — Personeel BBS Bilthoven

Ben Overbeek — Leerling BBC Bilthoven
Arleen Oomes — Ouder/verzorger BBC Bilthoven
Inez Bras — Personeel BBC Bilthoven
Marcel Rudge — Personeel BBC Bilthoven

Lenie Manusiwa — Ouder/verzorger BBC Houten
Vacature — Leerling BBC Houten
Bart de Jong — Personeel BBC Houten
Kim Sangers — Personeel BBC Houten

Wil je contact met de MR of één van de leden? Of wil je een MR vergadering bijwonen als toehoorder of omdat je vragen hebt?
Mail dan naar medezeggenschap@bbonderwijs.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school is onderdeel van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. Deze stichting heeft een eigen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten ook twee vertegenwoordigers van Berg en Bosch Onderwijs.

Het GMR reglement staat bij alle documenten en protocollen op de website van GSO.

Commissie van Begeleiding

Het Berg en Bosch College heeft een Commissie van Begeleiding (CvB), die de leerlingenzorg aanstuurt. De CvB bestaat uit een directielid en orthopedagogen.

De commissie heeft een belangrijke taak bij het verrichten van handelingsgerichte diagnostiek, het onderwijsperspectiefplan en de begeleiding en evaluatie van leerprocessen en georganiseerde extra zorg. Maar ook bij de evaluatie van het leerlingenzorgsysteem en de uitstroom van leerlingen. Ook denkt de CvB mee over de inhoudelijke vormgeving van studiedagen voor het team.