Ga naar de inhoud

Voortgezet speciaal onderwijs in Bilthoven

Bijzonder in speciaal onderwijs

Voorbereiden op de toekomst

Op het Berg en Bosch College bereiden wij de leerlingen voor op de toekomst. Dit doen wij door diplomagericht onderwijs aan te bieden.

Onze school is net als een gewone school een plek waar jonge mensen zich, onder begeleiding van hun docenten, voorbereiden op hun toekomst. Het doel is om de leerlingen alle kansen te geven een waardevolle en kritische bijdrage aan de samenleving te leveren. Om dit vorm te kunnen geven wordt niet gedacht in beperkingen, maar zoveel als uitvoerbaar in de mogelijkheden van leerlingen. 

Dat doen we met gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met een vorm van autisme en/of aanverwante gedragsproblematiek. Maar ook voor leerlingen die baat hebben bij ons basisleerklimaat; kleinere klassen en veel tijd met en begeleiding van hun mentor. Wij bieden een voorspelbare omgeving, waarin we gedrag ondertitelen en duidelijkheid en structuur bieden. 

Berg en Bosch Onderwijs bestaat uit een school en een college. Het Berg en Bosch College heeft twee locaties: 
— Bilthoven (hoofdlocatie en dependance locatie Jan van Eijcklaan)
— Houten

Berg en Bosch Onderwijs is onderdeel van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs.

Activiteiten op het college

Overzicht van alle activiteiten vind je op de activiteitenagenda

Het college

Leerlingen die in het regulier onderwijs niet tot hun recht komen, hebben vaak een andere aanpak of omgeving nodig. Op ons college in Bilthoven geven we voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan deze leerlingen.

Onderwijs

Een enthousiast team verzorgt het onderwijs voor vmbo (basis, kader en TL), havo en vwo. Onze klassen zijn kleiner dan in het reguliere onderwijs en ons team is geschoold in het omgaan met onze leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Zorg en ondersteuning

Om te zorgen dat leerlingen zich veilig voelen en tot leren kunnen komen, werken we met betrokken professionals. Zoals de jeugdarts (GGD), gezinsbegeleiders en gemeenten. Verder hebben we binnen het team orthopedagogen die mentoren en vakdocenten helpen om aan te sluiten bij de behoeften van de leerlingen.

Aanmelden

Wanneer blijkt dat onze school de beste plek is voor jouw kind, begeleiden we je stap voor stap door de aanmeldprocedure.

Vacatures

  • Docent Economie
  • Docent AVO-vakken (AK, Economie, Wiskunde)
  • Leerlingbegeleider
  • Docent bewegingsonderwijs + DUO-mentoraat